Projektin aikana pyritään myös lisäämään ymmärrystä STEAM-aloja edustavien korkeasti koulutettujen maahanmuuttajanaisten tarpeista Tätä tietoa voivat hyödyntää muun muassa työvoimatoimistot, ammattiyhdistykset ja muut organisaatiot.

Hankkeen tulokset.

MentoraSTEAM-projekti alkoi laadullisella analyysilla STEAM-alojen taustan omaavien korkeasti koulutettujen maahanmuuttajanaisten haasteista Euroopassa. Näitä tuloksia hyödynnetään MentoraSTEAM -työllisyysvalmennus- ja mentorointiohjelman sekä MentoraSTEAM-viitekehysoppaan kehittämisessä.

Projektikonsortio.

MentoraSTEAM-projekti koostuu neljästä organisaatiosta, joita ovat
Inova Consultancy (koordinaattori), Vaasan ammattikorkeakoulu, INCOMA ja MEET Digital Culture Center.

MentoraSTEAM on kolmivuotinen (2020-2023) Euroopan Union Erasmus+ -ohjelman rahoittama hanke.