MentoraSTEAM-hankkeen ensimmäinen työpaketti keskittyy MentoraSTEAM-viitekehysoppaan kehittämiseen. Opas tarjoaa arvokasta tietoa ja tukea MentoraSTEAM-valmennusohjelman suunnitteluun. Siinä kuvataan miten korkeasti koulutetut maahanmuuttajanaiset voivat nostaa ura- ja työllistymismahdollisuuksiaan kehittämällä työllistyvyystaitojaan ja tulemalla tietoisemmiksi vahvuuksistaan.
Opas sisältää muun muassa case-kuvauksia korkeasti koulutettujen maahanmuuttajanaisten kohtaamista haasteista, esimerkkejä kansallisista ja eurooppalaisista projekteista ja käytännöistä, joilla tuetaan STEAM-aloja edustavia korkeasti koulutettuja maahanmuuttajanaisia, STEAM-aloja edustavien maahanmuuttajanaisten kanssa käytyjä fokusryhmäkeskusteluja (5-8 osallistujaa jokaisesta neljästä partnerimaasta), jotka auttavat määrittelemään MentoraSTEAM-valmennusohjelman opintomoduuleja, sekä päätelmiä, suosituksia ja yhteenvedon hyödyllisistä avoimista oppimisresursseista ja MOOC-kursseista.
Ensimmäisen työpaketin vastuupartneri on INCOMA.

Voit lukea oppaan täältä