MentoraSTEAM pyrkii lisäämään tietoisuutta STEAM-alojen maahanmuuttajanaisten tarpeista eri toimintojen kautta. Yksi näistä on MentoraSTEAM -viitekehysoppaan kehittäminen. Opas sisältää hyviä käytäntöjä, case-kuvauksia, projekteja ja toimia, joilla tuetaan STEAM-alojen maahanmuuttajanaisia, sekä maahanmuuttajanaisten omia näkökulmia, joita he toivat esiin fokusryhmäkeskusteluissa. Lisäksi opas linkittää MentoraSTEAM -valmennusohjelman korkeasti koulutettujen STEAM-aloja edustavien maahanmuuttajanaisten tarpeisiin.
MentoraSTEAM -valmennusohjelman tavoitteena on lisätä korkeasti koulutettujen STEAM-aloja edustavien maahanmuuttajanaisten luottamusta omaan itseen sekä omiin kykyihin, ja siten edistää heidän työllistettävyyttään. Valmennusohjelma kannustaa STEAM-alojen maahanmuuttajanaisia tutkimaan ja tunnistamaan etenemisensä ja uransa kannalta tärkeitä askelia sekä arvostamaan elämänsä aikana kertyneitä taitojaan.